Foreningen af tale-høre-lærere i Folkeskolen

  

cropped-fthf-logo-blaa.jpg

 

 

Vi glæder os til Vingsted efteruddannelseskursus i september, medlemskurser og kurser i samarbejde med andre foreninger i løbet af året.

 

FTHF var til Folkemødet på Bornholm

Formanden for FTHF Sanne Vilstrup talte torsdag den 15. juni 2017, klokken 13.40 på Speakers Corner

Læs uddrag af talen


Flere workshops at vælge imellem

 Som bekendt afholder vi den første dag af dette års efteruddannelse i samarbejde med Læsekonsulenternes Landsforening. I den forbindelse er der her sidst i maj tilføjet tre workshops, som ikke er blevet bekendtgjordt i programmet i Tale-Høre-Nyt, fordi vi på det tidspunkt ikke havde informationen.

Du kan se de nye workshops her


Vingstedkursus tilmelding efter den 1. juli 2017 

 Tilmelding efter 1.7 er stadig mulig og der er stadig plads på Vingstedcenteret på enkeltværelser, dog mod et gebyr på kr 400.-. 

Alle, der har tilmeldt sig Vingstedkurset frem til den 1. juli har modtaget særskilt besked og er alle optagede på kurset. 

Der er udsendt en særskilt bekræftelse til alle  kommende deltagere. Laver man en tilmelding efter den 1. juli vil man modtage en endelig bekræftelse senest den 1. september. 

Tilmeld dig her efter den 1. juli 2017


 VINGSTED 2017 

Har logopæden et ansvar for alle børns sprogudvikling?

 

 

Det er FTHF en fornøjelse, at præsentere efteruddannelseskurset 2017.

Vi har, som noget nyt, fælles velkomst og et fælles oplæg med LL “Læsekonsulenternes landsforening for sprog, læsning og læring”. Vi oplever ofte fælles snitflader i vore fag i betjeningen af skoler, og vi håber med denne dag, at give deltagene på kurset mulighed for at styrke samarbejdet med kolleger fra eget – eller andre PPR kontorer rundt omkring i landet.

I et forsøg på at finde svar på de mange spørgsmål, vi i bestyrelsen har stillet os selv om hvor vi skal lægge vore kræfter som logopæder fremover, har vi taget kontakt til brave forskere og praktikere indenfor vort felt.

Uddannelseschef på Professionshøjskolen UCC Anne Kjær Olsen, har fået opgaven at give et fælles oplæg for os alle om, hvordan en styrket læreplan kan understøtte små børns læring og sammenhængen i overgangen fra dagtilbud til skole

Fabio Trecca fra Syddansk Universitet, belyser det lille barns sproglige udvikling i forhold til dets socioøkonomiske baggrund. Rikke Vang Christensen, cand. mag. i audiologopædi og lektor ved KU indkredser hvilke børn, det er, der har brug for vor logopædiske bistand og på hvilken måde bistanden skal gives. Catherine E. Brouwer fra Syddansk Universitet giver os mere indsigt i de flersprogede børns typiske og atypiske sprogudvikling. Puk-Maria Holmgaard specialkonsulent fra kontor for Socialtilsyn og Koordination deler sin store viden om verbal dyspraksi med os og endelig har vi fået Anders Skriver Jensen Cand.pæd. og ph.d. i dagtilbudsdidaktik fra Professionshøjskolen UCC til at give os ideer til, hvordan vi kan styrke pædagogers didaktiske evner, med udgangspunkt i projektet; ”Barnet i Centrum”.

Herudover har vi som vanligt en række workshops som i år handler om Sprogvisit, ITERS-R Småbørnsmiljøvurderingsskala, NEST programmet, milepæle i barnets tidlige sprog, stammen hos teenagere og intervention til børn med verbal dyspraksi.

Endeligt står den vanskelige opgave at vælge to workshops heldigvis til deltagerne selv!

Vi har valgt at indkvartere alle deltagere på selve Vingstedcenteret efter ønske fra tidligere kursister, hvorfor der vil være et begrænset antal pladser. Vi opfordrer til hurtig tilmelding, optagelse sker i den rækkefølge tilmeldingerne er registreret.

Der arrangeres gratis bustransport fra Vejle Banegård.

Vel mødt!

Kursusudvalget 

Du kan nu se hele programmet for Vingsted 2017


Gratis medlemskurser er afholdt 7 steder i landet

Du finder her Sprogeriets hand-outs til medlemskurserne.

FTHF afholdte i samarbejde med Sprogeriet lokale medlemskurser i februar og marts måned rundt om i landet. Kurserne var arrangerede som eftermiddagskurser fra kl. 13.30 – 16.00. Fotoet tog Niels på kurset i Fredericia den 27. februar 2017.

Deltagelse i kurserne var gratis, men krævede medlemskab af foreningen. 

 

 


Workshop: Tidlig indsats i PPR til børn, der stammer 

I samarbejde med Audiologopædisk Forening og Foreningen af tale-høre-lærere i Folkeskolen arrangerer Stammeforeningen i Danmark igen i år en workshop for logopæder i Jelling og Hellerup den 8. og 9. novmeber 2017. Læs mere og tilmeld dig her. 

 


 Vidste du.....?

At kontingentet til medlemskab af foreningen kan trækkes fra på selvangivelsen, da FTHF er en faglig forening?
Men husk at for at FTHF kan lave en indberetning, skal der være knyttet et cpr.nr. til medlemskabet.

At du under Tjek dine stamdata i menuen her på hjemmesiden selv kan tjekke at FTHF har de rette medlemsoplysninger. Oplysningerne er indberettet for 2016 – men for 2017 er der atter en indberetning.

At du modtager medlemsbladet på din hjemadresse og at blad nr. 3 bliver udsendt elektronisk og at det derfor er vigtigt at vi har en korrekt mailadresse til dig. Der er selvfølgelig adgang til bladet fra hjemmesiden i det øjeblik det er færdigredigeret.

At foreningen i denne tid arrangerer gratis medlemskurser og at der nok kommer flere af slagsen?

At foreningen deltager på Folkemødet på Bornholm og taler tale-høre-lærernes sag og at du bl.a. kan finde os i Speakers Corner, hvis du bevæger dig derover?

At foreningen har et stigende medlemstal?

At du er velkommen til at kontakte hjemmeside@fthf.dk, hvis du har nyheder, du mener er relevante for foreningens medlemmer – fx stillingsopslag og kursusopslag?

At foreningen helst sender meddelelser ud via mail og det derfor er vigtigt vi har en mailadresse til dig, som du rent faktisk har adgang til og læser? Ellers er det meget let at rette til i dine stamdata – eller alternativt at sende mailadressen til foreningens kasserer på kasserer@fthf.dk

Læs evt. Kassereren kommentar

Skriv et svar