Et sproglende 2019

Så er et helt nyt år begyndt og i dette år runder Foreningen af tale-høre-lærere i Folkeskolen et halvt århundredes virke. 50 års fødselsdagen bliver fejret den 6. juni 2019. Tid og sted er endnu ikke helt fastlagt, men sæt…

Gratis kursus for logopæder i klinisk praksis

PIPE (Professional Interaction and Practice), en forskningsenhed ved Syddansk Universitet støttet af Det Humanistiske Fakultet, afholder et gratis kursus for logopæder i klinisk praksis som arbejder med Alternativ og Supplerende Kommunikation (ASK). Kurset inkluderer en kursusdag den 12. december 2018…

Generalforsamlingen den 19. september 2018

FTHF’s generalforsamling blev afholdt i Vingsted onsdag den 19. september 2018. Cirka 50 fremmødte deltagere, nød en drink og var med til at skabe den gode stemning, hvori der blev sunget, lyttet og diskuteret. Bestyrelsen takker for engageret deltagelse og…

Trude Nergård Nilssen

Årets Vingstedkursus er afviklet!  Først et “Velkommen” i døren, en hurtig henvendelse i receptionen for at høre, om værelset stod klar. Videre hen for at finde navneskiltet blandt de godt 200 skilte, så modtage den hvide eller sorte pose fra…

Læs formandens årsberetning 2018

Det har været et intensivt år i FTHF – og for vores fag generelt. Du kan i formandens årsberetning læse, hvad vi i bestyrelsen har gået og lavet i året der gik. Kom til generalforsamlingen, få en farverig drink, deltag…

GRATIS MEDLEMSKURSUS

Børns møde med tekster Kurset blev afholdt tre steder i landet, to i Jylland og et på Sjælland den 22., 28. og 29. november 2018. Alle tre kurser var identiske, og du havde muligheden for at melde dig på den…

Urafstemningens resultat

Urafstemningen i DLF havde en usædvanlig høj valgdeltagelse. 78,1 % af medlemmerne af Danmarks Lærerforening valgte at afgive deres stemme i forbindelse med de kommunale/regionale aftaler 2018. FTHF’s formand havde anbefalet et ja – og det blev et ja.  …

GDPR vedkommer dig

Det nye EU-direktiv fordrer at alle virksomheder og organisationer skal have en defineret og beskrevet politik omkring opbevaring og anvendelse af persondata. Tag dig lidt tid til at læse FTHF’s politik omkring registrering, adgang til og anvendelse af dine persondata….

FTHF's efteruddannelseskursus i Vingsted

  FTHF har i år valgt at anlægge en ny fælles form på efteruddannelseskurset med dybdegående forskningsbaserede indlæg indenfor temaet: Tidlig sproglig indsats og opsporing Atypisk sprogudvikling: Ny viden om meget tidlige indikatorer for dysleksi. Ny viden om sprogudvikling som…

Kvalifikationstillæg til konsulenter

“Så lykkedes det omsider, at lande et KL/LC-forlig, som indeholder forbedringer til de mindre medlemsgrupper, bl.a. for konsulenter og psykologer. Det betyder, at der er aftalt et kvalifikationtillæg på 6.500 kr efter fire års beskæftigelse, der udmøntes fra 2019. En…