Foreningen af tale-høre-lærere i Folkeskolen

cropped-fthf-logo-blaa.jpg

 
 

FTHF’S EFTERUDDANNELSESKURSUS 2018 

Vi er glade for her at præsentere et spændende Vingstedprogram 2018, som i år er lidt anderledes end de forrige år. Vi har nemlig udeladt workshops og har prioriteret søjler med dybdegående forskningsbaserede indlæg indenfor temaet:

 

Tidlig sproglig indsats og opsporing

– atypisk sprogudvikling

Tidlig logopædisk intervention. 

   Ny viden om meget tidlige indikatorer for dysleksi.  

         Ny viden om sprogudvikling som følge af autismespektrum forstyrrelser.

           Aktuel viden om konsekvensen af brug af øredræn, eller mangel på samme.

Robusthed i praksis…vores egen rolle som rådgivere.

 

 

 

I år handler efteruddannelseskurset om tidlig sproglig indsats og opsporing. Vi har fundet en lang række dygtige oplægsholdere, der holder oplæg i Centersalen for alle. Vi har derfor ikke workshops i år.

Første dag lægger vi ud med Line Dahl Jørgensen, cand.mag. i Audiologopædi, ph.d.stipendiat ved Institut for nordiske studier og sprogvidenskab, København. Hun har fokus på den nyeste viden om en af vores kerneopgaver ”tidlig logopædisk intervention”. Efter frokost får vi besøg af Trude Nergård, professor i specialpædagogik ved UiT i Norge. Nergård fortæller om et longitudinelt studie af tidlige indikatorer på dysleksi. Herefter har vi generalforsamling, hvor FTHFs bestyrelse opfordrer alle til at deltage. Her er en oplagt mulighed for at møde bestyrelsen og give sin mening til kende om vores fag og fagpolitik.


Torsdag kommer til at dreje sig om autisme. Line Gebauer cand.psych., ph.d. i neurovidenskab, lektor ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, psykolog ved Langagerskolens konsulentteam
giver et oplæg om, hvordan verden lyder, når man har autisme. Efter frokost kommer Ethan Weed, Associate Professor of Linguistics fra Aarhus Universitet med et oplæg om, at stemmen potentielt kan afsløre autisme. Oplægget foregår på engelsk. Derefter har vi en god lang kaffepause, hvor der er tid til at se de udstillede materialer fra forskellige forlag. Sidst på eftermiddagen kommer Maja Bjerg Hedegaard, cand.psych., PPR Nr. Snede/Ikast-Brande og psykolog Rasmine Louise Holm Mogensen, cand.psych., ph.d.-studerende fra Center for Music in the Brain, Aarhus Universitet, på podiet og fortæller om selvbiografisk hukommelse hos børn med autisme og den rolle, det spiller i interaktion med andre.


Fredag lægger vi ud med besøg fra Sundhedsstyrelsen ved læge ph.d., Christian Heidemann, som var med til at lave National Klinisk retningslinje for behandling med trommehindedræn 2015 og øre-næse-halslæge Mikkel Holmelund fra Helsingør. De lægger op til debat med salen om forløbsbeskrivelsens berettigelse i praksis.
Vi afslutter Vingsted 2018 med noget godt at gå hjem på, nemlig hvordan vi gør hinanden stærke i den travle praksis, vi hver dag skal agere professionelt i. Rikke Dinnetz giver oplæg om det logopædiske arbejdsmiljø.

Du kan tilmelde dig kurset herunder – husk at have dit medlemsnummer og evt. EAN-nr. ved hånden. Optagelse sker i den rækkefølge tilmeldingerne bliver registreret, så vi opfordrer til hurtig tilmelding.

 

 

Vel mødt!
Kursusudvalget

 

 
  

Hvis du var på Vingsted i 2017 kan du se fotografier fra dagene på Instagram. Vi har oprettet en lukket gruppe som hedder foreningenfthf.  


 Vidste du…..?

At kontingentet til medlemskab af foreningen kan trækkes fra på selvangivelsen, da FTHF er en faglig forening?
Men husk at for at FTHF kan lave en indberetning, skal der være knyttet et cpr.nr. til medlemskabet. 

At du under Tjek dine stamdata i menuen her på hjemmesiden selv kan tjekke at FTHF har de rette medlemsoplysninger. Oplysningerne er indberettet for 2018 – men for 2019 er der atter en indberetning.

At du deltager i efteruddannelsen på Vingsted til medlemspris?

At du kan få overført kr. 75.- for at være den, der anbefaler et ikke-medlem af foreningen at blive medlem og denne skriver det i et felt ved indmeldelsen?

At du modtager medlemsbladet på din hjemadresse, og at blad nr. 3 bliver udsendt elektronisk, og at det derfor er vigtigt, at vi har en korrekt mailadresse til dig? Der er selvfølgelig adgang til bladet fra hjemmesiden i det øjeblik det er færdigredigeret.

At foreningen arrangerer gratis medlemskurser, som er – gratis – for medlemmer af foreningen?

At foreningen deltager på Folkemødet på Bornholm og taler tale-høre-lærernes sag?

At foreningen har et stigende medlemstal, blandt andet på baggrund af de medlemsaktiviteter vi sætter igang?

At du er velkommen til at kontakte hjemmeside@fthf.dk, hvis du har nyheder, du mener er relevante for foreningens medlemmer – fx stillingsopslag og kursusopslag?

At foreningen helst sender meddelelser ud via mail, og det derfor er vigtigt, vi har en mailadresse til dig, som du rent faktisk har adgang til og læser? Ellers er det meget let at rette til i dine stamdata – eller alternativt at sende mailadressen til foreningens kasserer på kasserer@fthf.dk

Læs evt. Kassereren kommentar

Skriv et svar