Indmeldelse i foreningen

Indmeldelse i Foreningen af tale-høre-lærere i Folkeskolen.

Deltagelse i de fleste af foreningens aktiviteter forudsætter medlemsskab af foreningen.

Et årligt medlemsskab koster i 2013, 2014, 2015 og 2016, 2017 og 2018 kr. 500,- for alminde og særlige medlemmer, der arbejder indenfor tale-høre-området. Og kr. 100.- for særlige medlemmer og pensionister.

Indmeldelse sker bedst via formularen her:

eller alternativt ved henvendelse til foreningens kasserer: kasserer@fthf.dk

Indsend følgende data:

Fornavn:
Efterrnavn:
Privatadresse:
Postnummer:
By:
Personlig mailadresse:
Arbejdsplads:
Arbejdsplads adresse:
Arbejdsplads postnummer:
Arbejdsplads by:
Cpr.nummer
Eventuelle bemærkninger: