Kassererens kommentar

Vigtigt nyt fra kassereren

Årsafslutning
I forbindelse med årsskiftet knokler kassereren som altid med at få alting færdigt, så året kan afsluttes og de udgifter og indtægter der har været igennem året også rent faktisk figurerer på året. Og det skal nok lykkes igen i 2018.

Kontingentet
Kontingentet følger kalenderåret, ligesom foreningens regnskab, så derfor sender vi nye opkrævninger ud, når vi er lidt inde i det nye år. Ønsker man at stoppe medlemskabet, skal dette meddeles kassereren inden udgangen af året – og da årsskiftet er meget tæt på, så kan det også ske i de to første uger af januar.

Arbejdsgiverbetalt kontingent
Hvis kontingentet skal betales af arbejdsgiveren og derfor fremsendes via EAN-systemet, skal der igen i år sendes særskilt besked til kassereren omkring dette. Send besked til kasserer@fthf.dk

Fradrag på selvangivelsen
Hvis kontingentet betales personligt, som det er for de allerfleste, så kan beløbet fratrækkes på selvangivelsen, da vi er en faglig forening – og for at kunne lave indberetningen, SKAL der være knyttet et cpr.nr. til medlemskabet. Uden cpr.nr., intet fradrag – så enkelt er det. Skriv det gerne som dette: 151074-0382

Via foreningens hjemmeside eller sidste års årsopgørelse, kan man selv tjekke, at foreningen har de rette medlemsoplysninger (klik HER for direkte adgang) . Oplysningerne skal indberettes i januar, så vil man være sikker på fradraget, skal man sikre sig, vi har cpr.nr. senest umiddelbart efter nytår.

Andet
Foreningen mangler stadig mailadresser til ca 30 medlemmer – enten fordi vi aldrig har fået dem oplyst eller fordi mails ikke modtages af den opgivne mailadresse. Vi benytter mailadressen ved fremsendelse af Nyhedsbreve og kontingentopkrævningen ligesom foreningen i 2017 er begyndt med at udsende et enkelt nummer af medlemsbladet elektronisk. Man velkommen til at sende mailadressen til kasserer@fthf.dk, så tjekker vi, at de rette oplysninger kommer på plads, og at man (igen) modtager mails fra foreningen.

Ole Wriedt, kasserer.

 


Kontingentopkrævningen for medlemskabet i 2018.

Kontigent for 2018 er 500,- dkk

Kun betalende medlemmer modtager medlemsbladet og deltager på Vingstedkurset til reduceret pris. Ligeledes skal man være på foreningens medlemsliste for at kunne deltage i foreningens gratis eftermiddagskurser – her gælder ingen ekstrabetaling som adgangsbillet.

Kassereren