Kassererens kommentar

Nyt fra kassereren

 


Kontingentopkrævningen for medlemskabet i 2018.

Kontigent for 2018 er 500,- dkk

Kun betalende medlemmer modtager medlemsbladet og deltager på Vingstedkurset til reduceret pris. Ligeledes skal man være på foreningens medlemsliste for at kunne deltage i foreningens gratis eftermiddagskurser – her gælder ingen ekstrabetaling som adgangsbillet, kun medlemskab.

Kassereren