Retningslinjer

 

Forløbsbeskrivelse for børn med verbal dyspraksi
Her er en forløbsbeskrivelse, der giver anbefalinger til, hvordan kommunerne kan tilrettelægge en rettidig og virkningsfuld indsats til børn med verbal dyspraksi (Socialstyrelsen, 2017)

National klinisk retningslinjer for behandling med trommehindedræn 

Diagnostik af mellemørebetændelse og trommehindedræn mv. blandt børn 0-5 år