Stammeforeningen søger 80 nye medlemmer

Stammeforeningen i Danmark kan gennemføre sine driftsaktiviteter, fordi den får et årligt driftstilskud fra tips- og lottomidlerne via Danske Handicaporganisationer. Det er disse midler der gør det muligt at drive en forening, der taler stammeres sag i offentligheden. Samtidig sikrer de en fælles platform for aktiviteter for stammere og pårørende.

Der er imidlertid vedtaget en ny udlodningslov for tips- og lottomidlerne, som trådte i kraft den 1. januar 2018, men som først er ved at blive gennemført nu. Denne ændring medfører, at foreninger under Danske Handicaporganisationer skal opfylde et krav om at have mindst 500 medlemmer.

Foreninger med mindre end 500 medlemmer får ikke tilskud.

Stammeforeningen har pt. 420 medlemmer og vil derfor kun få et reduceret tilskud, med mindre den kommer op på de krævede 500 medlemmer.

Tilskuddet fra tips- og lottomidlerne er afgørende for, at Stammeforeningen kan fortsætte sine  aktiviteter, herunder:

  • Afholdelse af træf for børn og unge der stammer, hvor både børn og forældre har stort udbytte af at møde andre i samme situation
  • Afholdelse af kurser for fagfolk på stammeområdet
  • Ambassadører, der tager ud til arrangementer i hele landet og oplyser om stammen og Stammeforeningen
  • Støtte til oprettelse og drift af lokalafdelinger
  • Rådgivning, hjælp og støtte til mennesker, der stammer, om stammen og stammeres rettigheder

Ikke alene er der tale om, at driftstilskuddet måske bliver reduceret. Stammeforeningens projektsamarbejde med ALF, FTHF og FUA om kursusafholdelse og Efteruddannelsen i Stammen er således ikke i fare. På samme måde er Stammeforeningens gode samarbejde med PPR og logopæder om foreningens træf for børn og unge, der stammer, ikke i fare.

Bestyrelsen er selv i fuld gang med at hverve medlemmer, men er nødt til opfordre alle, hvad enten de er medlem af Stammeforeningen eller ej, til at hjælpe med at skaffe nye medlemmer, så foreningen kan fortsætte sit vigtige arbejde i fuldt omfang.

Nye medlemmer kan f.eks. være: 

  • Ægtefæller/kærester
  • Børn og børnebørn
  • Forældre og bedsteforældre
  • Venner og bekendte
  • Kolleger

Det koster kun 100 kroner om året at være medlem af Stammeforeningen og hvert nyt medlem kan være afgørende.

 

For god ordens skyld: Man kan sagtens være medlem af Stammeforeningen uden at selv stamme.

 

Man kan tilmelde sig via hjemmesiden www.fsd.dk eller ved at sende mail til foreningns sekretær på kmt@fsd.dk og skrive navn, adresse, mail og gerne fødselsdag.

Kontingentindbetaling til reg. nr. 1551 kontonr. 2199548. Husk at angive navn, adresse og mail/tlf.nr.

Derefter vil sekretariatet sende dig oplysninger om foreningen.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Stammeforeningen i Danmark