Foreningen FTHF

fthf-logo-blaa Foreningen af tale-høre-lærere i Folkeskolen (FTHF) varetager medlemmernes økonomiske, arbejdsmæssige og faglige interesser i forbindelse med logopædisk arbejde i Danmark. FTHF samarbejder med Danmarks Lærerforening ifølge gældende samarbejdsaftale og Danmarks Lærerforening forhandler løn- og tjenesteforhold for foreningens medlemmer. FTHF arbejder fagpolitisk, rådgiver og vejleder medlemmer i tjenstlige forhold og indsamler og formidler informationer centralt og lokalt. Derudover arrangerer FTHF kurser, et årligt tre-dags efteruddannelseskursus og udgiver medlemsbladet Tale-Høre-Nyt fire gange om året.