Foreningen af tale-høre-lærere i Folkeskolen

cropped-fthf-logo-blaa.jpg

Foreningen af tale-høre-lærere i Folkeskolen (FTHF) varetager medlemmernes økonomiske, arbejdsmæssige og faglige interesser i forbindelse med logopædisk arbejde i Danmark.
FTHF samarbejder med Danmarks Lærerforening ifølge gældende samarbejdsaftale og Danmarks Lærerforening forhandler løn- og tjenesteforhold for foreningens medlemmer.
FTHF arbejder fagpolitisk, rådgiver og vejleder medlemmer i tjenstlige forhold og indsamler og formidler informationer centralt og lokalt. Derudover arrangerer FTHF kurser, et årligt tre-dags efteruddannelseskursus og udgiver medlemsbladet Tale-Høre-Nyt fire gange om året.
Vidste du i øvrigt …..?
At kontingentet til medlemskab af foreningen trækkes fra på selvangivelsen, da FTHF er en faglig forening? Kassereren indberetter hver januar for betaling i det forgangne år.
Men husk at for at FTHF kan lave en indberetning, skal der være knyttet et cpr.nr. til medlemskabet. 
At du under Tjek dine stamdata i menuen her på hjemmesiden selv kan tjekke, at FTHF har de rette medlemsoplysninger. Oplysningerne er indberettet for 2018 – men for 2019 er der atter en indberetning midt i januar.
At du deltager i efteruddannelsen på Vingsted til medlemspris?
At du er sikret plads på Vingsted efteruddannelsen ved at melde dig til inden tidsfristen. Efter tidsfristen prioriteres medlemmer, hvis kurset ikke er fuldtegnet.
At du modtager medlemsbladet på din hjemadresse, og at blad nr. 3 bliver udsendt elektronisk, og at det derfor er vigtigt, at vi har en korrekt mailadresse til dig? Der er selvfølgelig adgang til bladet fra hjemmesiden i det øjeblik det er færdigredigeret.
At foreningen arrangerer gratis medlemskurser, som er – gratis – for medlemmer af foreningen?
At foreningen deltager på Folkemødet på Bornholm og taler tale-høre-lærernes sag?
At foreningen har et stigende medlemstal, blandt andet på baggrund af de medlemsaktiviteter vi sætter igang?
At du er velkommen til at kontakte hjemmeside@fthf.dk, hvis du har nyheder, du mener er relevante for foreningens medlemmer – fx stillingsopslag og kursusopslag?
At foreningen helst sender meddelelser ud via mail, og det derfor er vigtigt, vi har en mailadresse til dig, som du rent faktisk har adgang til og læser? Ellers er det meget let at rette til i dine stamdata – eller alternativt at sende mailadressen til foreningens kasserer på kasserer@fthf.dk