Generalforsamlingen den 19. september 2018

FTHF’s generalforsamling blev afholdt i Vingsted onsdag den 19. september 2018.
Cirka 50 fremmødte deltagere, nød en drink og var med til at skabe den gode stemning, hvori der blev sunget, lyttet og diskuteret.

Bestyrelsen takker for engageret deltagelse og værdsatte spørgsmål og ikke mindst den konstruktive debat vedrørende overvejelser omkring professionstitlen logopæd. Vi ser frem til at mødes til næste års generalforsamling – traditionen tro – i Vingsted.

Læs referatet her