Kassererens kommentar

Seneste nyt fra kassereren – september 2019 i forbindelse med Generalforsamlingen 2019.

Jeg fremlagde regnskabet fra 2018 og revisorernes kommentarer. Det er at finde i THN, nr 3, 2019. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

Ligeledes fremlagde jeg til orientering for de fremmødte medlemmer budgettet for 2020 og da det som sådan ikke skal godkendes, så blev der dog spurgt til medlemmernes kommentarer til budgettet – og dem var der ikke mange af.

Generelt har foreningen god økonomi og med de seneste års tilretninger, viser regnskabet et bedre og bedre billede af årets gang og de sammenhænge, der er mellem foreningens arbejde og årets store arrangement, Vingstedkurset.

På baggrund af budgettet fastholder vi kontingentet for år 2020 med kr. 500.- pr. almindeligt medlem, kr. 500.- for særlige medlemmer (medlemmer, som ikke har dobbelt medlemskab mellem Logopædisk Forum og Danmarks Lærerforening) i arbejde indenfor det logopædiske arbejdsfelt og endelig fastholdes også kontingentet på kr. 100.- for særlige medlemmer, som er førtidspensionerede, pensionerede, efterlønner mm.

Kun betalende medlemmer

  • modtager medlemsbladet
  • deltager på Vingstedkurset til reduceret pris
  • kan deltage i foreningens gratis eftermiddagskurser – her gælder ingen ekstrabetaling som adgangsbillet, kun medlemskab.

Kontingentet indberettes til SKAT, således at der er fradrag for det ligesom tidligere år for alle, som har cpr-nr tilknyttet medlemskabet. Uden et tilknyttet cpr.nr indberettes kontingentbeløbet ikke og man opnår således ikke fradraget
Ønsker du fradraget kan man tjekke oplysninger på Medlemssiden

De senere år har vist et temmelig stabilt medlemstal, og der er stadig en del, som vælger at blive “særlige medlemmer”, når de trækker sig fra arbejdsmarkedet. Efter vi har indført, at alle arrangementer kun er for foreningens medlemmer, så er “Gratis kurserne” og “Vingstedkurset” bestemt medvirkende til gennem det meste af et år, at vise nye medlemmer, hvem “vi” er og ganske mange vælger derefter at fastholde og fortsætte deres medlemskab, hvilket jo er helt tilfredsstillende.

Tøv ikke med at kontakte mig på kasserer@fthf.dk, hvis du har spørgsmål til dit medlemskab eller andet relevant.

Husk vi har en samarbejdsaftale med Danmarks Lærerforening, og at det er denne aftale, der kvalificerer til fradraget af kontingent på selvangivelsen.

Husk også at jo flere vi er, jo større røst og indflydelse har vi, når der snakkes om de små medlemsgrupper med DLF, så ser du kollegaer, der ikke er medlem af foreningen, kunne det sikkert være fint at sende dem et link til www.fthf.dk , hvor de kan orientere sig om foreningen og også melde sig ind, hvis den tiltaler dem.

/ Kassereren

ps: jeg vil bestræbe mig på at opdatere dette indlæg MINDST en gang i kvartalet/4 gange om året.