Midler til lokale kurser

Hvis I har et ønske om at afholde et lokalt kursus, kan I nu søge op til 5000,- kr til det formål. Betingelserne er, at I udbyder kurset på vores hjemmeside, at deltagerne er medlemmer af FTHF og at alle medlemmer i FTHF kan deltage. Derudover skal FTHF’s bestyrelse have sagt god for indholdet.

Skriv en kort motiveret ansøgning, vedlæg kursusbeskrivelsen og send den til kurser@fthf.dk