Tidlig sproglig indsats og opsporing

FTHF’S EFTERUDDANNELSESKURSUS 2018 

Vi er glade for her at præsentere et spændende Vingstedprogram 2018, som i år er lidt anderledes end de forrige år. Vi har nemlig udeladt workshops og har prioriteret søjler med dybdegående forskningsbaserede indlæg indenfor temaet:

Tidlig sproglig indsats og opsporing

– atypisk sprogudvikling

Tidlig logopædisk intervention. 

   Ny viden om meget tidlige indikatorer for dysleksi.  

         Ny viden om sprogudvikling som følge af autismespektrum forstyrrelser.

           Aktuel viden om konsekvensen af brug af øredræn, eller mangel på samme.

Robusthed i praksis…vores egen rolle som rådgivere.

I år handler efteruddannelseskurset om tidlig sproglig indsats og opsporing. Vi har fundet en lang række dygtige oplægsholdere, der holder oplæg i Centersalen for alle. Vi har derfor ikke workshops i år.

Første dag lægger vi ud med Trude Nergård, professor i specialpædagogik ved UiT i Norge. Nergård fortæller om et longitudinelt studie af tidlige indikatorer på dysleksi. Efter frokost forsætter Trude Nergård og derefter kommer Line Dahl Jørgensens oplæg. Line er cand.mag. i Audiologopædi, ph.d.stipendiat ved Institut for nordiske studier og sprogvidenskab, København. Hun har fokus på den nyeste viden om en af vores kerneopgaver ”tidlig logopædisk intervention”.

Herefter har vi generalforsamling, hvor FTHFs bestyrelse opfordrer alle til at deltage. Her er en oplagt mulighed for at møde bestyrelsen og give sin mening til kende om vores fag og fagpolitik.

Torsdag kommer til at dreje sig om autisme. Line Gebauer cand.psych., ph.d. i neurovidenskab, lektor ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, psykolog ved Langagerskole. Skolens konsulentteam giver et oplæg om, hvordan verden lyder, når man har autisme. Efter frokost kommer Ethan Weed, Associate Professor of Linguistics fra Aarhus Universitet med et oplæg om, at stemmen potentielt kan afsløre autisme. Oplægget foregår på engelsk. Derefter har vi en god lang kaffepause, hvor der er tid til at se de udstillede materialer fra forskellige forlag. Sidst på eftermiddagen kommer Maja Bjerg Hedegaard, cand.psych., PPR Nr. Snede/Ikast-Brande og psykolog Rasmine Louise Holm Mogensen, cand.psych., ph.d.-studerende fra Center for Music in the Brain, Aarhus Universitet, på podiet og fortæller om selvbiografisk hukommelse hos børn med autisme og den rolle, det spiller i interaktion med andre.

Fredag lægger vi ud med besøg fra Sundhedsstyrelsen ved læge ph.d., Christian Heidemann, som var med til at lave National Klinisk retningslinje for behandling med trommehindedræn 2015 og øre-næse-halslæge Mikkel Holmelund fra Helsingør. De lægger op til debat med salen om forløbsbeskrivelsens berettigelse i praksis.
Vi afslutter Vingsted 2018 med noget godt at gå hjem på, nemlig hvordan vi gør hinanden stærke i den travle praksis, vi hver dag skal agere professionelt i. Rikke Dinnetz giver oplæg om det logopædiske arbejdsmiljø.

Du kan tilmelde dig kurset herunder – husk at have dit medlemsnummer og evt. EAN-nr. ved hånden. Optagelse sker i den rækkefølge tilmeldingerne bliver registreret, så vi opfordrer til hurtig tilmelding.

Vel mødt!
Kursusudvalget