Vingsted 2018

FTHF’S EFTERUDDANNELSESKURSUSPROGRAM 2018

Tidlig sproglig indsats og opsporing

Onsdag den 19. september 2018

9.30 – 10.00 Ankomst og kaffe m/brød

10.00 – 10.20 Velkomst i Centersalen

10.20-12.30 i Centersalen

Tidlige tegn på dysleksi

Oplæg om Dysleksistudien i Tromsø (‘The Tromsø Longitudinal study of Dyslexia’) Trude Nergård Nilssen er professor i spesialpedagogikk ved UiT – Norges arktiske universitet, campus Tromsø.

Målet med foredraget er å gi deltakerne innsikt hvordan vi jobber for å komme på sporet av de tidlige tegnene på dysleksi, og hvordan vi på bakgrunn av forskningen har utviklet to screeningtester for å avdekke dysleksi hos henholdsvis barn og ungdom/voksne. Logopeder vil på fagdagen i Vejle få presentert funn fra Dysleksistudien i Tromsø – fra tidlige leveår og inn i skolealder. Vi skal blant annet se på hvilke språklig-kognitive vansker som predikerer lese- og skrivevansker.

Etter en gjennomgang av dysleksibegrepet vil deltakerne lære om hvordan og hvorfor vi studerer de samme barna over tid for å komme på sporet av de tidlige tegnene på dysleksi. Dysleksistudien i Tromsø følger to grupper barn: (1) barn som er født med en familiært betinget risiko for dysleksi og (2) typiske barn (kontrollgruppe). Deltakerne vil dessuten få innblikk i hvilke kartleggingsmetoder vi anvender i studien. Vi bruker både standardiserte tester og egenutviklede tester. De egenutviklede testene ser ut til å ha gode måleegenskaper, og vi jobber for tiden med å normere og standardisere dem med tanke på bruk i barnehage og skole, PPT, Statped. etc.Før Trude Nergård Nilssen tok doktorgraden ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, jobbet hun seks år som pedagogisk-psykologisk rådgiver ved PPT (tilsvarende PPR i Danmark). Nergård Nilssen har dermed lang erfaring fra praksisfeltet. Gjennom forskningsprosjekter jobber hun fortsatt tett på barn og voksne med språkvansker og dysleksi, og jobber daglig med teoretiske og kliniske problemstillinger i samarbeid med internasjonalt anerkjente forskere på feltet.

12.30-13.30 Frokost og mulighed for indkvartering (hvis Vingsted har værelserne klar)

13.30 – 14.30 i Centersalen

Tidlige tegn på dysleksi – FORSAT

Dysleksistudien i Tromsø: ‘The Tromsø Longitudinal study of Dyslexia’ ved Trude Nergård Nilssen, professor i spesialpedagogikk ved UiT – Norges arktiske universitet, campus Tromsø.

14.30-16.30 i Centersalen incl. kaffepause

Tidlig logopædisk intervention

Line Dahl Jørgensen, cand.mag. i audiologopædi,ph.d Stipendiat, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
Dette oplæg vil give deltagerne indsigt i forskellige aspekter ved tidlig logopædisk intervention herunder, hvilke former for intervention der findes, hvilken effekt der kan forventes på forskellige sproglige parametre, og hvor tidligt det er relevant at intervenere. Deltagerne vil også få indsigt i, hvordan fx forældre kan instrueres i at anvende strategier i tidlig intervention. Videoeksempler fra praksis vil blive inddraget. 

16.45 – 18.45 i Engsalen 

Foreningen af tale-høre-lærere i folkeskolens årlige generalforsamling

19.00 Middag i Spisesalen og socialt samvær i kælderen.

Torsdag den 20. september 2018

09.00-12.00 i Centersalen
Hvordan lyder verden når man har autisme?
Line Gebauer cand.psych., ph.d. i neurovidenskab, lektor ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og psykolog ved Langagerskolens konsulentteam.

En af de første bekymringer hos forældre, der senere får deres barn diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse, er typisk om barnet lider af høretab. Vi ved at børn med autisme i mindre grad orienterer sig efter andres stemmer og ikke konsistent responderer på deres eget navn. Samtidig med dette reagerer de typisk meget kraftigt på andre lyde i deres omgivelser. Så hvordan lyder verden egentlig, når man har autisme? Autisme er en neural udviklingsforstyrrelse forbundet med social-kommunikative problemer, samt stereotype og repetetive interesser og adfærdsformer. Jeg vil i mit oplæg give en bred introduktion til autisme og udviklingsforstyrrelser og komme ind på de tidlige tegn i forhold til kontakt, kommunikation, og sprogforstyrrelser. Herefter vil jeg gå lidt mere i dybden med, hvad vi ved om atypisk auditorisk bearbejdning indenfor denne målgruppe, samt hvordan man bedst går til arbejdet med børn med autisme.

12.00 – 13.30 Frokost og udstilling 

13.30 til 15.00 i Centersalen
Speech, Language, and Communication in Children and Young People with Autism Spectrum Disorders
Ethan Weed, Ph.D, Associate Professor of Linguistcs, Aarhus University. Center Leader, Language as a Tool for Learning. Affiliated Researcher, Interacting Minds Center, Center for Functionally Integrative Neuroscience.

Language and communication are a central issue in Autism Spectrum Disorders. In this talk, I discuss the relationship between language and communication among typically developing individuals and individuals with autism. In particular, I will focus on the similarities and differences in the trajectories of language development in early childhood, and on the paralinguistic factors of prosody and voice quality, which can remain an issue even for individuals with autism who have highly developed language skills. Finally, I will discuss research on how parents and teachers can best support language development in children with autism.

15.00-16.00 Kaffe og udstilling

16.00 – 17.30 i Centersalen
Selvbiografisk hukommelse hos børn med autisme – og dens rolle i det sociale samspil med andre
Rasmine Louise Holm Mogensen, cand.psych., ph.d.-studerende, Center for Music in the Brain, Aarhus Universitet.
Maja Bjerg Hedegaard, cand.psych., psykolog v. PPR i Nørre Snede, Ikast-Brande Kommune.

Hvorfor og hvordan er vores hukommelse for vores personlige fortid en central del af det sociale samspil med andre mennesker? Og hvordan kan vi vide, om denne type hukommelse, kaldet ”selvbiografisk hukommelse”, udgør et interessant perspektiv på autisme?
– En lille øvelse til de deltagende, som giver dem et konkret indblik i, hvad selvbiografisk hukommelse er (ca. 10 min.)

– En introduktion til udviklingen af selvbiografisk hukommelse med afsæt i udviklings/kognitions-psykologisk teori og empiri. I forbindelse hermed trækkes linjer til sprogets rolle i udviklingen selvbiografisk hukommelse.

– Beskrivelse af den selvbiografiske hukommelses rolle i det sociale samspil med andre.

– Beskrivelse af selvbiografisk hukommelse hos børn med autisme med afsæt i andres og egen forskning inden for dette emne. Der vil trækkes perspektiverende linjer til mulige sammenhænge mellem afvigelser i selvbiografisk hukommelse og sproglig udvikling hos børn med autisme.

19.00 Festmiddag og underholdning i Spisesalen… med efterfølgende musik og socialt samvær i kælderen.

Fredag den 21. september 2018

 9.00 -10.30

Orientering fra sundhedsstyrelsen, vedr. brug af dræn hos børn Læge, ph.d., Christian Heidemann

Praksiserfaring med trommehinddræn Mikkel Holmelund, Øre- Næse- Halslæge: 

  • Lægger vi for mange trommehindedræn i Danmark?
  • Er der forskel på trommehindedræn, og hvor længe de virker
  • Livskvalitet før og efter drænbehandling – resultater fra et forskningsprojekt på Fyn?
  • Hvordan oplever forældre at have børn, der har otitis og behandles med trommehindedræn? (DØNHO-databasen).

10.30-10.45 Kort kaffepause 

10.45 – 12.45

Styrk dine relationskompetencer med positiv kommunikation
Rikke Dinnetz er cand. mag., journalist, coach og forfatter til en række bøger om positiv kommunikation og relationer. Hun arbejder som adjunkt på Cphbusiness, hvor hun underviser i ledelse og kommunikation.
Din kommunikation er som en boomerang – den energi, du kommunikerer med, vender tilbage i måden, andre taler til dig. Positiv kommunikation handler ikke om at være glad hele tiden, men om at kommunikere på en måde, der skaber trivsel og positive resultater – både for dig selv og dem, du taler med. Få konkrete værktøjer til, hvordan du styrker dine relationer med positiv kommunikation, og hvordan du håndterer svære og konfliktfyldte situationer.

12.45-13.00 Afslutning og afsked 

Husk at tage en sandwich+vand med til turen.

Generelle oplysninger

Tidspunkt: 19.-21.september, 2018

Tilmelding: Foregår elektronisk via FTHF’s hjemmeside http://www.fthf.dk/tilmelding-vingsted-2018/  

Du modtager umiddelbart efter tilmeldingen en bekræftelse på at vi har modtaget din tilmelding. Endelig bekræftelse på deltagelse sendes ud i umiddelbar forlængelse af tilmeldingsfristen den 1. juni.

Tilmeldingsfrist: 1. juni 2018. 

Tilmelding efter den 1. juni 2018:

Tilmelding efter den 1. juni er mulig i det omfang, der er plads på Vingsted Hotel & Konferencecenter. Ved tilmelding efter tilmeldingsfristes udløb vil der være et gebyr på 400 kr.

Kursussted: Vingsted Hotel & konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten, Vejle. Telefon 7586 5533

Pris:

Nuværende medlemmer af FTHF: kr. 4.632,- + kr. 663,- (moms)= kr. 5.295,-

Ikke-medlemmer: kr. 4.632,- + kr. 500 (medlem i 2018) + kr. 663,- (moms)= kr. 5.795. 

Hvis du ikke allerede har meldt dig ind i FTHF, vil du automatisk blive indmeldt i foreningen med denne tilmeldingen, idet kun medlemmer af foreningen kan deltage i foreningens arrangementer. Medlemskabet gælder resten af 2018. Det står enhver frit for at melde sig ud af foreningen inden 2019.

Prisen uden moms er den pris kommunen betaler for et 3 dages efteruddannelseskursus. 

Det er IKKE muligt at deltage udelukkende på enkelte kursusdage eller at fratrække overnatning fra den fulde kursuspakke, der indeholder kursusafgift, overnatning i enkeltværelse og fuld forplejning på Vingsted Hotel & konferencecenter.

Du kan tilmelde dig her

Endelig bekræftelse:

Umiddelbart efter den 1. juni 2018 modtager tilmeldte endelig bekræftelse på deres deltagelse og i denne bekræftelse vil der være et link til en formular, som udfyldes, hvis du ønsker at deltage i bustransporten til og fra Vejle station.

Ligeledes kan du skrive, hvis du skulle have særlige ønsker i forhold til forplejningen på kurset, hvis du har andre ønsker til kursusdagene eller en besked til planlæggerne.

Pladsen på kurset kan frit overdrages til en kollega, men af hensyn til deltagerliste og navneskilte skal vi have besked via kurser@fthf.dk eller kasserer@fthf.dk

Bus

Busserne betales af FTHF, så får du alligevel ikke brug for bus, vil vi rigtig gerne have din framelding, så vi kan tilpasse bus-udgiften.

Framelding sendes til kasserer@fthf.dk

Kig ind

Hold dig opdateret med evt. ændringer i programmet, information om bussen og handouts. Oplægsholdernes power-points bliver ikke udleveret på selve kurset.